Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Zvonka Vrecl - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

VELJAVNOST, SPREJEM IN UPORABA POLITIKE VARSTVA ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKOV

1. ČLEN
Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za obisk spletne strani https://vino-vrecl.si/

Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vsakogar, ki obišče spletno mesto https://vino-vrecl.si/ in se šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov.

Obiskovalec – posameznik je vsaka fizična oseba, ki na podlagi Splošnih pogojev obišče spletno stran.

Ponudnik – lastnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo teh Pravil varstva zasebnosti in uporabe piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

2. ČLEN

Z osebnimi podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, upravlja Zvonka Vrecl – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Zgornje Hoče 19, 2311 Hoče (v nadaljevanju ponudnik ali lastnik). Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 27.7.2021

Lastnik osebne podatke, s katerimi se seznani za uresničevanje razmerja med obiskovalci in ponudnikom ali v zvezi z njim, varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV


3. ČLEN

Lastnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih udeleženec (kupec) posreduje preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI, TRAJANJE HRAMBE PODATKOV IN NJIHOVA POGODBENA OBDELAVA

4. ČLEN

Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da obvesti lastnika pisno po pošti na naslov Zvonka Vrecl – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Zgornje Hoče 19, 2311 Hoče ali preko elektronske pošte info@vino-vrecl.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Lastnik o zahtevi za izbris odloči v roku 8 delovnih dni in o tem obvesti posameznika.

Posameznik poda zahtevo za izbris svojih podatkov za prejemanje obvestil tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@vino-vrecl.si.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

5. ČLEN

Organizator zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

6. ČLEN

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Zvonka Vrecl – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

7. ČLEN

Varovanje podatkov zagotavlja lastnik. Lastnik podatkov ne bo predal tretjim osebam in jih bo varoval v skladu s svojo varnostno politiko. Uporabnik bo v bazo vključen šele po potrditvi s klikom na potrditveno povezavo v elektronskem sporočilu, ki bo poslano na njegov elektronski naslov.

Vsako elektronsko sporočilo, ki ga bo uporabnik prejel v sklopu elektronskega obveščanja (newsletter) s strani urednikov spletnega mesta vino-vrecl.si, bo vsebovalo povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil.

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.
UPORABA PIŠKOTKOV

8. ČLEN

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

KONČNE DOLOČBE

9. ČLEN

Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo od 27.7.2021 dalje.

Hoče, 27. julij 2021